Címlap

A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. 2013. április 15-én kezdte meg működését. Az új szervezet, a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóságának szakmai bázisán jött létre, a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. Rendeletben foglaltak alapján.

A Nonprofit Kft. fő feladatai közé tartozik az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetése, fenntartása és fejlesztése. A Tudásközpont kezeli a területrendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő dokumentációkat, ennek keretében többek között működteti az Országos Rendezési Tervkatasztert és üzemelteti az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert.

A Tudásközpont minisztériumi szakmai háttérintézeti feladatokat lát el, valamint piaci szolgáltatásokat nyújt, a VÁTI Nonprofit Kft. több évtizedes tervezői-kutatói gyakorlatát folytatva. Szakmai tevékenységünk és szolgáltatásaink fókuszában az országos szintű, térségi, illetve megyei területrendezési és integrált tervezési feladatok ellátása, országos és európai vidék- és várospolitika kialakításában való szakmai közreműködés és e szakterületeken nemzetközi tervezési és K+F projektekben való részvétel, nemzetközi hálózatok kontaktponti feladatainak ellátása áll.

Célunk, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtva, valamennyi általunk ellátott szakmai munkával kivívjuk megbízóink és ügyfeleink elégedettségét!